Veľkoobchod s umelými kvetmi

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu M.P. Flower

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú pre nakupovanie a doručenie tovaru v internetovom obchode www.mpflower.sk

Prevádzkovateľom a zároveň predávajúcim v internetovom obchode je

 Milan Pastorok  M.P. Flower Dolná Seč 222. 935 31 Dolná Seč

IČO : 11716282
IČ DPH :
1020383111
mobil :
+421905228343
email :
mpflower@mpflower.sk

• objednávateľom-kupujúci v internetovom obchode je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronickú objednávku tovaru s povinnosťou úhrady. Na základe odoslanej objednávky sa uzatvára kúpna zmluva.

 Ceny v eshope 

sú uvedené maloobchodné s Dph, pre konečného spotrebiteľa

• veľkoobchodné ceny s Dph, budú zobrazené po registrácii pre   veľkoodberateľov, určené za účelom ďalšieho predaja.

   Registrácia 

•  kupujúci nepodnikateľ, pre objednanie tovaru je potrebná registrácia, kde vyplníte všetky potrebné údaje ako sú meno a priezvisko, dodacia adresa, telefónne číslo a email.

•  kupujúci podnikateľ, právnická osoba sa zaregistruje v kolónke  veľkoodberatelia, uveďte vaše obchodné meno, fakturačnú adresu IČO, DIČ / IČ DPH a adresu dodania tovaru, ak je odlišná od fakturačnej, telefónne číslo a e-mail.

Týmto sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé.

• kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, za účelom spracovania objednávky.  Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať e-mailom, alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

• na obchodné vzťahy s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto OP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

Objednávka

•  objednávka vzniká na základe jej potvrdenia objednania tovaru v internetovom obchode, pri objednaní tovaru e-mailom, alebo v prípade telefonickej objednávke.

• predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku v čo najkratšom termíne a odoslať tovar na adresu uvedenú v objednávke.

•  predávajúci má možnosť zmeniť objednávku v prípade, ak je tovar na sklade vypredaný.

• kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke

•  predávajúci má právo pozastaviť vybavenie objednávky, keď kupujúci opätovne neprevzal objednávku s povinnosťou úhrady. 

Zrušenie objednávky

•  kupujúci má právo zrušiť objednávku, alebo upraviť, len do momentu vybavenia a to formou e-mailu, alebo telefonického hovoru .

Platba

•  pri osobnom odbere je platba hotovosťou

• po zaslaní tovaru zásielkovou službou formou dobierky + poštovné 6 €,

  ktoré môžeme zmeniť podľa hmotnosti danej objednávky maximálne 10 €

• pri nákupe nad 200 € je poštovné ZDARMA

• v prípade dohody zaslaním faktúry a po pripísaní na účet, bude tovar následne zaslaný.

Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné, len tovar, ktorý nie je  použitý, alebo inak poškodený nachádza sa v pôvodnom obale. Pri uplatnení reklamácie bude cena znížená o náklady poštovného.

Záverečné ustanovenie

• kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito odchodnými podmienkami a reklamáciou tovaru a že s nimi súhlasí.

• práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu sú vplývajúce zo Zákona

o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

• právne vzťahy a podmienky tu neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté

  z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami        obchodného, alebo Občianskeho zákonníka.

• predávajúci a kupujúci sa dohodli, pre elektronickú komunikáciu formou

e-mailu, ako platné a záväzné pre obe zmluvné strany.